Skip to main content

Vakbase van Vakmedianet: Vakbase van Vakmedianet

database met vakinformatie op het gebied van bouw, HRM, installatie en nog veel meer

Vakbase van Vakmedianet

Omschrijving

In de Vakbase is vakinformatie opgenomen op de terreinen Arbeidsomstandigheden, Assurantiën, Bouw, Facility, Financieel management, Food & Horeca, HRM, Installatie, Logistiek & Mobiliteit, Management ondersteuning en Medezeggenschap. Voor professionals werkzaam binnen bovengenoemde terreinen biedt de Vakbase een betrouwbaar antwoord op kennisintensieve vraagstukken. De Vakbase bestaat uit: 
  • 47 publicaties: alle in de Vakbase opgenomen naslagwerken
  • 51 tijdschriften: nieuwsbrieven en vaktijdschriften in PDF formaat
  • 389 e-pubs: je hebt een EPUB-reader of software nodig op je computer
  • 45 kennisbanken:  hier tref je meerdere websites en databanken aan

Toegang

Je hebt toegang tot deze databank via IODW, je hoeft niet in te loggen.

undefined