Skip to main content

Nederlands Militair Erfgoed: Nederlands Militair Erfgoed

toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Nederlands Militair Erfgoed

Omschrijving

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die militair cultureel erfgoed beheren. Enerzijds is het doel dat collectieonderdelen met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. De meeste data is nu nog afkomstig van het Nationaal Militair Museum en de Nederlandse Defensie Academie.

Toegang

Deze databank is open access toegankelijk, je hoeft niet in te loggen.

undefined