Skip to main content

Juridische bronnen: Start

Zoeken in juridische bronnen binnen en buiten de omgeving van de NLDA

Over deze LibGuide

In deze LibGuide komt het zoeken naar juridische bronnen binnen de NLDA en rijksbreed aan de orde. De LibGuide bevat een aantal onderdelen:

  • Legal Intelligence, een geïntegreerd zoeksysteem waarin meerdere (juridische) databanken doorzoekbaar zijn
  • Juridische databanken, met daarin o.a.:
    • Kluwer, met daarin uitgelicht handige tools
    • SDU, met toelichting over de verschillende onderdelen
    • Boom, met een toelichting op de verschillende vak- en rechtsgebieden
  • Bronvermelding, met een korte toelichting van de verschillende mogelijkheden

Let op!

Doordat deze databanken rijksbreed zijn aangeschaft verloopt de toegang anders dan bij de meeste algemene databanken. Enkele databanken zijn ook toegankelijk via Internet op de Werkplek (IODW). Kijk bij de informatie per databank voor de inlogmogelijkheden.
Mochten er na het raadplegen van deze LibGuide nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de bibliotheek NLDA.

Waarom zoeken in juridische bronnen?

Juridische bronnen bevatten veel meer vakspecifieke informatie dan algemene (internet)bronnen. Ook is niet alle juridische informatie even makkelijk terug te vinden. Dit heeft te maken met hoe een wet tot stand komt, hoe jurisprudentie ontstaat, persoonsgegevens en vaak de wat langzame digitalisering vanuit (overheids)instanties. 

Voor een uitgebreide informatievaardigheden-instructie verwijzen wij naar de LibGuide Informatievaardigheden.