Skip to main content

Home: About

OVER ONS

undefined

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is het opleidingsinstituut en het militair-wetenschappelijk kennis- en onderzoeksinstituut van Defensie. Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn niet mogelijk zonder een bibliotheek. De bibliotheek NLDA is gespecialiseerd in militair wetenschappelijke literatuur. Naast een grote fysieke collectie hebben medewerkers en studenten van de NLDA toegang tot ruim 25.000 e-journals in diverse databases zoals: ProQuest Central, Elsevier ScienceDirect, Springer, Wiley, Sage, T&F. Daarnaast zijn er ruim 225.000 e-books beschikbaar.

De bibliotheek NLDA is niet meer alleen een gebouw vol boeken, maar ook een centrum voor studie en kennisuitwisseling. Zowel online via onze verschillende kanalen, als offline op onze locaties in Breda en Den Helder. Onze dienstverlening gaat veel verder dan het aanvragen en uitlenen van boeken. De bibliotheek NLDA heeft een auteursrechteninformatiepunt waar studenten en medewerkers terecht kunnen met vragen over het auteursrecht. We bieden colleges informatievaardigheden aan en door middel van onze LibGuides heeft iedereen altijd en overal toegang tot online handleidingen over uiteenlopende onderwerpen. Gebruikers van de bibliotheek kunnen hulp op maat krijgen, om in het uitgebreide aanbod van informatie de juiste bronnen te vinden voor toepassing in onderwijs en onderzoek. Op onze locaties worden verschillende studieplekken aangeboden die in de avonduren geopend blijven. Er zijn werkplekken met en zonder PC, groepsstudieruimten en individuele studieplekken.

Op onze twee locaties zijn 13 medewerkers werkzaam. Het bibliotheekteam bestaat uit een bibliothecaris, senior informatiespecialisten, informatiespecialisten en beheerders van de studieleeszaal. Op onze contactpagina vindt je alle informatie om in contact te komen met onze medewerkers voor vragen en opmerkingen.

 

 

LOCATIES

De Bibliotheek KIM in Den Helder  heeft een fysieke collectie van ruim 30.000 banden. De zwaartepunten van de collectie zijn internationale politiek, geschiedenis, SEWACO en platformsystemen. De Bibliotheek KIM is ook in het bezit van een mooie historische collectie. Enkele voorbeelden zijn de in 1662 uitgegeven Atlas Maior van Blaeu, de in 1649 verschenen eerste uitgave van de tweedelige stedenatlas der Nederlanden en het zeldzame Aeloude en Hedendaegsche Scheeps-Bouw en Bestier van Nicolaes Cornelisz Witsen uit 1671.

Historie
Op 6 september 1828, driekwart jaar voordat de lessen aan het Koninklijk instituut voor de marine aanvingen, keurde Koning Willem I een reglement voor het KIM goed. Dit voorzag in de benoeming van een bibliothecaris. Sinds deze tijd is er altijd een bibliotheek geweest op het KIM, ondanks het feit dat de adelborstenopleiding diverse locaties gekend heeft. In de zomer van 1943 verhuisde het boekenbezit van het KIM naar het zogenaamde korpsbibliothekendepôt in Breda. Tevens werden vier kisten met antiquarische werken door bemiddeling van de Inspectie Kunstbescherming overgebracht naar een schuilplaats in de duinen bij Heemskerk. Het grootste gedeelte van het naar Breda overgebrachte boekenbezit werd op 6 mei 1944 als oorlogsbuit weggevoerd naar Berlijn. De atlassen van Blaeu werden gered door de toenmalige bibliothecaris de heer M. Franssen. Volgens overlevering heeft hij de atlassen achterop z’n fiets gebonden en voor een veilig heenkomen gezorgd.

Huisvesting
Na diverse omzwervingen is de bibliotheek sinds 1998 gevestigd in het Klooster. Het Klooster werd eind jaren 40 van de vorige eeuw gebouwd, de sterke toename in de adelborstenpopulatie na de Tweede Wereldoorlog lag hieraan ten grondslag. Het KIM moest simpelweg uitbreiden en er werd gekozen voor een nieuw schoolgebouw met een monumentaal en sober uiterlijk. Het werd gebouwd op de fundamenten van het voormalige marinehospitaal en kreeg net als zijn voorganger een vierkante binnenplaats. Vanwege deze binnenplaats en de stille gangen eromheen, kreeg het gebouw al snel de bijnaam het Klooster. Dankzij de komst van het Klooster hoefde er niet langer les gegeven te worden in het Hoofdgebouw. Het Klooster fungeerde daarmee als het wetenschappelijk centrum van het KIM, terwijl in het Hoofdgebouw nu meer het accent kwam te liggen op de internaatsfunctie en de algemene vorming van de adelborsten. Alhoewel er in afgelopen decennia verschillende gebouwen bij zijn gekomen en haar bestemmingen ook gedeeltelijk gewijzigd zijn, is met de komst van de bibliotheek in het Klooster in 1998 de wetenschappelijke status van het gebouw behouden gebleven.

De Bibliotheek KMA in Breda heeft een fysieke collectie bestaat uit ruim 160.000 banden. De zwaartepunten van de collectie zijn krijgswetenschappen, (militaire) bedrijfskunde, (militaire) gedragswetenschappen, wapentechniek, militaire geschiedenis en internationale betrekkingen. De Bibliotheek KMA is ook in het bezit van een mooie historische collectie. Enkele voorbeelden zijn de atlassen van Blaeu en een boek van Dürer uit 1535.

Historie
De bibliotheek is in 1828 bij de oprichting van de KMA ontstaan. De bibliotheekcollectie omvat een groot aantal oude boeken, waarvan sommigen uit de zestiende eeuw. De collectie van de bibliotheek was lange tijd alleen voor officieren, beambten van de academie en voor laatstejaars cadetten toegankelijk. Pas in de twintigste eeuw werd de toegankelijkheid van de bibliotheek verruimd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de bibliotheek als open boekerij ingericht, waar boeken konden worden geleend of ter plaatse konden worden geraadpleegd. De bibliotheek werd ook voor bezoekers van buiten de academie toegankelijk.

Huisvesting
Sinds 1994 is de bibliotheek in het Huis van Brecht, het oudste stenen woonhuis in Breda uit het begin van de zestiende eeuw, gevestigd.
Het Huis van Brecht heeft een rijke en interessante geschiedenis. Het gebouw ontleent zijn naam aan de familie Van Brecht die er in de 16e eeuw heeft gewoond. Drie generaties van deze familie hebben het huis bewoond gedurende een bijzonder roerige tijd in de Bredase geschiedenis. Het zijn de jaren waarin Breda verscheurd wordt door de opstand tegen de centrale regering in Brussel, die het beleid van de fanatiek katholieke Spaanse koning uitvoert. De familie Van Brecht staat in deze jaren van opstand aan de zijde van de centrale regering. In 1590 blijkt dit de verkeerde keuze. Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje, neemt door middel van de beroemde turfschiplist Breda in, waarna Anna en haar neefje Jacob van Brecht de stad ontvluchten. In 1605 verkoopt Anna het familiebezit en hierna wisselen de eigenaars, meestal kooplieden of officieren, elkaar snel af.
Aan het einde van de 18e eeuw breken opnieuw onrustige tijden aan. De Franse Revolutie vindt in 1789 plaats en ook Breda krijgt te maken met het geweld wat hiermee gepaard gaat. Na verovering door de Fransen in 1794 wordt in het kasteel een militair hospitaal ingericht en waarschijnlijk ook in een gedeelte van het Huis van Brecht, dat desondanks particulier eigendom blijft. Uiteindelijk vinden in 1827-1828 verbouwingen plaats waardoor het huis wordt omgebouwd tot een garnizoenshospitaal. Deze functie heeft het gebouw uiteindelijk tot 1940.
Na de Tweede Wereldoorlog is het Huis Van Brecht als onderdeel van de Koninklijke Militaire Academie voor allerlei doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als legering ten behoeve van de administratieve compagnie en de opslag van uniformen en uitrusting, maar ook de kleermaker, de foerier en de messes van de onderofficieren en de korporaals vinden hier hun plaats. In de loop der jaren raakt het oude gebouw echter in verval, een ingrijpende restauratie blijkt onontkoombaar wil men het unieke huis redden. Op 24 november 1993, de 165e verjaardag van de Koninklijke Militaire Academie, kan het Huis van Brecht in oude luister een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Een suggestie die al in 1977 in de Bredase pers wordt geschreven, is verwezenlijkt: de plaatsing van de bibliotheek NLDA Breda in dit historische gebouw.

FOTO'S