Skip to main content

Doctrine publicaties: Doctrine publicaties

toegang tot de militaire doctrines van de Nederlandse Krijgsmacht

Doctrine publicaties

Omschrijving

Op deze site van van het Ministerie van Defensie zijn de militaire doctrines te vinden. Militaire doctrines beschrijven de principes die bepalen hoe de krijgsmacht wordt ingezet. Ze zijn het uitgangspunt voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van militaire operaties.

Toegang

Deze databank is open access toegankelijk, je hoeft niet in te loggen.