Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Auteursrecht: Readerovereenkomst

Zelf colleges of leermateriaal ontwikkelen? Lees hier hoe u daar op de juiste wijze mee om kunt gaan.

Inleiding

De NLDA heeft een readerregeling met de Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (UvO) afgesloten met betrekking tot het auteursrecht, geldend voor het onderwijs dat binnen de NLDA wordt verzorgd. Hierin zijn alle verplichtingen aan de Stichting UvO uitgewerkt voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Deze readerregeling geldt voor alle readers en digitale content op de ELO. Zie voor meer informatie www.stichting-uvo.nl. Op deze pagina staan de richtlijnen voor de NLDA m.b.t. het overnemen van korte en lange tekstovernames in een reader en op de ELO.

Categorieën

De readers en de digitale content aangeboden via de ELO van de NLDA worden door Stichting UvO beoordeeld en in categorieën ingedeeld:

  1. Content waarvoor de NLDA licenties heeft afgesloten of waarvoor rijksbrede licenties zijn afgesloten.
  2. Korte overnames waarvoor de NLDA geen licenties heeft en waarvoor de auteursrechten met de readerregeling jaarlijks zijn afgekocht.
  3. Lange overnames waarvoor de NLDA geen licenties heeft en waar vooraf extra toestemming nodig is.

Procedure NLDA

Om aan alle auteursrechtelijke verplichtingen te voldoen en om de financiële kosten te beperken moet met het volgende rekening worden gehouden:

  • Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct omgaan met auteursrechtelijk beschermde content op de ELO en in readers. 
  • Waar mogelijk, digitale content aanbieden waarvoor de bibliotheek NLDA licenties heeft afgesloten.
  • Content waarvoor de NLDA een licentie heeft afgesloten, moet met een link op de ELO worden geplaatst, voorzien van een literatuurverwijzing (APA). 
  • Er worden geen lange overnames toegestaan op de ELO en in hard copy readers, tenzij hier i.v.m. bijzondere omstandigheden uitdrukkelijk door de leiding van de afzonderlijke instituten toestemming voor wordt verleend. 
  • Toestemming voor een lange overname van Stichting UvO moet via het Auteursrechtinformatiepunt (AIP) van de bibliotheek NLDA worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een lange overname kan dit formulier worden ingevuld.

Vaste order

Deze tekst is gebaseerd op de Vaste order: Gebruik van auteursrechtelijk beschermde literatuur.

Contact

Vragen? Neem contact op met het AIP via auteursrecht.NLDA@mindef.nl 

Aanvraag lange overname

Voor het aanvragen van een lange overname kan dit formulier ingevuld.

Korte overnames

Soort werk Maximaal aantal woorden Mits niet meer dan... Aanvullende informatie
Boekwerk, niet-literair 10.000 woorden 1/3 van geheel van het oorspronkelijke werk Het gaat hierbij om een woordgrens, het daadwerkelijke aantal woorden wordt geteld.
Tijdschrift of een ander periodiek, niet-literair 8.000 woorden 1/3 van de aflevering Het gaat hierbij om een woordgrens, het daadwerkelijke aantal woorden wordt geteld.
Grafieken, tabellen, schema's, illustraties, cartoons, foto's, afbeeldingen, en soortgelijke werken n.v.t. 25 grafieken/afbeeldingen/etc. uit 1 werk 1 grafiek/afbeelding/etc. wordt geteld als 200 woorden en telt mee bij de bepaling van het aantal woorden uit de overname.

Een handige tool om het aantal woorden te bepalen is de woordenteller van Stichting UvO.

Lange overnames

Soort werk Aantal woorden Mits niet meer dan... Aanvullende informatie
Boekwerk, niet-literair >10.000 woorden 1/3 van geheel van het oorspronkelijke werk Als het daadwerkelijke aantal woorden >10.000 is, dan dient toestemming gevraagd te worden.
Tijdschrift of een ander periodiek, niet-literair >8.000 woorden 1/3 van de aflevering Als het daadwerkelijke aantal woorden >8.000 is, dan dient toestemming gevraagd te worden.
Grafieken, tabellen, schema's, illustraties, cartoons, foto's, afbeeldingen, en soortgelijke werken n.v.t. 25 grafieken/afbeeldingen/etc. uit 1 werk 1 grafiek/afbeelding/etc. wordt geteld als 200 woorden en telt mee bij de bepaling van het aantal woorden uit de overname.

Bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op de "Voorwaarden bij de afkoopregeling readers" van de Stichting UvO.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.