Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Auteursrecht: Auteurswet

Zelf colleges of leermateriaal ontwikkelen? Lees hier hoe u daar op de juiste wijze mee om kunt gaan.

Over de auteurswet

Maar wat is dat auteursrecht nou precies, hieronder twee definities uit de auteurswet:

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Hier lees je volledige tekst van de Auteurswet.

"Het auteursrecht (exploitatie- en persoonlijkheidsrechten) begint vanaf de creatie van het werk en loopt (in de hele EU) door tot 70 jaar na de dood van de maker (artikelen 37 tot en met 42 Auteurswet). In zijn plaats wordt het dan door diens erfgenamen uitgeoefend."

Meer weten over auteursrecht, kijk op www.auteursrechten.nl 

Uitzonderingen voor het onderwijs

V´╗┐oor het onderwijs is een uitzondering gemaakt in de auteurswet: de onderwijsexceptie. De onderwijsexceptie geldt voor formele onderwijsinstituten, zoals de NLDA (Nederlandse Defensie Academie). De NLDA valt als onderwijsinstituut onder deze onderwijsexceptie en heeft een readerregeling afgesloten met Stichting UVO. Hierdoor zijn de regels binnen onderwijsmuren en afgesloten leeromgevingen anders dan buiten het onderwijs:

  • Vertoningsbeperking: Alles mag worden getoond, als het deel uitmaakt van het onderwijsprogramma, mits er sprake is van een legale bron en naamsvermelding.*
  • Onderwijsbeperking: Kopieën mogen verspreid worden voor onderwijsdoeleinden, het gaat hier om gedeeltes van bronnen, hierover zijn afspraken gemaakt met Stichting Reprorecht en UVO.*
  • Citaatrecht: Citeren mag, wanneer dit een directe toevoeging heeft voor het onderwijs. Dit geldt voor tekst maar ook voor beeldmateriaal.*

*Deze drie beperkingen (uitzonderingen voor het onderwijs) worden verder toegelicht op www.auteursrechten.nl, aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten ontleend worden.

In deze libguide gaan we uit van de onderwijsexceptie, dat betekent dat de informatie en tips betrekking hebben op de onderwijsexceptie.

Meer weten? Kijk eens op: https://www.auteursrechten.nl/maken/digitaal-onderwijsmateriaal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.